Zaczynają się konkursy na dofinansowania w zakresie rozwoju i badań w województwie pomorskim

Ruszają konkursy na dofinansowania w zakresie rozwoju i badań w województwie pomorskim

Ruszają konkursy na dofinansowania w obszarze badań i rozwoju w województwie pomorskimBadania i inwestycje od kilku lat mogą być finansowane z najróżniejszych dotacji, i bardzo podobnie sytuacja będzie wyglądać w Województwie Pomorskim. Na parę najbliższych lat przewidzianych bowiem zostało blisko 80 milionów euro przeróżnych dotacji i dofinansowań dla rozmaitych firm i instytucji, a to wszystko na przykład w zakresie programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W ramach pierwszej transzy będzie do rozdysponowania około stu milionów złotych, a nabór wniosków się zacznie w maju. Zależnie od charakteru projektu i wielkości podmiotu, który się stara o tego typu wsparcie zakres ogólnego finansowania projektu może nawet wynosić w przedziale od 15 do 80 procent. W a aktualnych konkursowych założeniach zostało przyjęte, że udział w nich mogą brać nie tylko średnie i małe przedsiębiorstwa, ale także większe podmioty. Jeszcze do niedawna miały one niewielką możliwość starania się o wsparcie finansowe, w chwili obecnej postanowiono że zostaną dopuszczone, lecz z ograniczeniem całkowitej kwoty. Dokładnie 4 maja rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków z projektami do finansowania, a w kolejnych latach mają być rozpisywane następne tego typu konkursy.

Pieniądze objęte dotacjami będą mogły być tylko i wyłącznie wykorzystane na badania i rozwój technologii. Nie będzie więc można z nich wybudować nowego budynku czy zrealizować linię produkcyjną, lecz już nabyć badawczy sprzęt czy urządzenia do laboratorium już oczywiście tak. Nie ma też żadnego ograniczenia jeśli chodzi o wielkość projektu, można się więc będzie starać zarówno o niewielkie jak też całkiem pokaźne sumy. Ważnym aspektem jeśli chodzi o ten konkurs jest to, że udział w nim mogą także brać wszelkie instytucje naukowo-badawcze, a nie sami przedstawiciele biznesu. Jednak wprowadzono tu istotny warunek, że odpowiedni wkład własny musi zostać zapewniony przez jakąś firmę, co w założeniu ma ukierunkować badania na ich praktyczne wykorzystanie. Nie występuje przy tym wymóg zawierania jakiś specjalnych partnerstw z instytucjami badawczymi, przy aplikowaniu nie będzie to konieczne. Ocena złożonych wniosków zostanie przeprowadzona przez zespół specjalistów z branż, z których zostaną poskładane projekty, a wszystkie umowy podpisywane będą na jesieni.