Porty zaczęły ważenie kontenerów morskich

Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Branża morskiego transportu od długiego czasu borykała się z problemem niewłaściwie wpisywanej wagi przyjmowanych kontenerów. Na nieszczęście spora ilość nadawców nie przywiązywała do tego wagi, a będzie to miało naprawdę duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów morskich. Niewielkie nawet różnice w wadze mogą się w przypadku paru tysięcy kontenerów kumulować, sprawiając bardzo duże problemy ze stabilnością, a niekiedy nawet zatonięcia. Z takich też powodów od wielu lat trwały prace nad uporządkowaniem tych kwestii, ale ze względu na koszty nie można ich było z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno wypracowano porozumienie, na mocy którego wszystkie kontenery ładowane na statek należy dokładnie zważyć. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2016 roku, a ich nieprzestrzeganie będzie się wiązać ze sporymi konsekwencjami. Przymus weryfikacji dokładnej wagi kontenera spoczywa na tym, kto go nadaje, dlatego też musi on przypilnować tego, żeby całość się odbyła zgodnie z obowiązującymi zasadami. Poza tym terminale oraz przewoźnicy mają prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Obowiązujące przepisy pozwalają obecnie na ważenie kontenerów za pomocą dwóch metod. Pierwsza z nich to zważenie kompletnego zapakowanego i zaplombowanego kontenera, a druga to mierzenie poszczególnych ładunków razem z opakowaniem i zsumowanie wszystkiego na samym końcu. Pierwsza technika będzie szybsza i wygodniejsza do wykorzystania, lecz będzie wymagała posiadania certyfikowanego, odpowiedniego sprzętu. W chwili aktualnej tylko część portów na naszym wybrzeżu ma takie możliwości, ale nadal nie będzie w nich szans na obsługę każdej jednostki. Dlatego też nadal zdecydowana większość sprawdzania wag będzie się musiała odbywać u nadawców, w siedzibach firm zajmujących się załadunkiem. W najbliższych latach w planach są rzecz jasna inwestycje w tym kierunku, jednak kwestia nie będzie jedynie dotyczyła zakupienia następnej wagi, ale także wprowadzenia zmian związanych z organizacją pracy na terenie portu. Przykładowo port na terenie Szczecina ma już wdrożone gotowe procedury związane z obsługiwaniem kontenerów, lecz również może zaproponować możliwość zważenia ich przed załadunkiem.