Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Temat z dokładną wagą kontenerów na statku ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety jeszcze do niedawna było to traktowane przez różne firmy naprawdę luźno. Co prawda na dokumentach wagę należało podawać, lecz niejednokrotnie nie pokrywała się zupełnie ze stanem faktycznym. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę wykonywany jest całościowy rozkład kontenerów na statku, to nawet małe rozbieżności mogą wpływać w znacznym stopniu na stabilność całego statku. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego powodu, statki miały różne problemy z właściwą sterownością, więc wreszcie zdecydowano się rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszych dni lipca roku 2016 zaczynają obowiązywać regulacje prawne które wymuszają dokładne kontrolowanie wagi wszystkich kontenerów przewożonych statkiem. Tego typy zmiany planowane były od wielu lat, jednak dopiero całkiem niedawno w końcu się udało dojść do pełnego porozumienia w tych sprawach. Przede wszystkim podstawową barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście przyszłe regulacje będą w sporym stopniu wpływać na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do przewozu.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym obszarze wymagają, żeby przed załadunkiem każdego kontenera na pokład jednostki jego rzeczywista waga została zmierzona i przekazana przewoźnikowi i terminalowi. Jednocześnie konieczna będzie odmowa przyjęcia ładunku, którego waga nie była potwierdzona. Jeśli chodzi o samo ważenie, to zaproponowane zostały dwie różne metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie całego kontenera przy wykorzystaniu odpowiednich, certyfikowanych wag. Metoda ta będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, czyli będzie potrzebować zakupu drogiego sprzętu do ważeń, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi korektami. Druga metoda będzie polegać na tym, że waży się cały czas poszczególne pakowane do środka ładunki, a następnie na koniec dodaje się do całości wagę pustego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać większej ilości pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużą zaletą jest to, że od razu zna się wagę ładunku. Przepisy regulują też zakres odpowiedzialności za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nakładania sankcji karnych.